Diyanet İşleri Başkanlığı 77 personel alacak: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru...

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 personel alacak: Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları 2021

102
0
PAYLAŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 kişiyi işe alacak: 2021'de Diyanet İşleri Başkanlığı için başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 personel alacağını açıklarken, “Diyanet İşleri Başkanlığımız İl Teşkilatında yer alan, sınıf, unvan, eğitim düzeyi ve sayısı 2020 KPSS puan sistemine göre belirlenen açık kadrolar için boş kadro sayısının 3 (üç) katı, Tabloya göre yapılacak sözlü sınavda başarı sırasına göre atanan adaylar için “yapılacaktır.” Açıklamalar yapıldı.

Açıklamanın ardından pozisyon bekleyen adaylar, “Diyanet İşleri Bürosu personeli için başvuru şartları nelerdir?” diye sordu. sorusunu araştırmaya başladı.

Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

DİNİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI

 • 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartların sağlanması amacıyla,
 • 2. Üniversite veya dengi bir diplomaya sahip olmak,
 • 3. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 Puan Türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A. ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI ELEKTRONİK BÖLÜM DETAYLARI

Başvurular 13.09.2021-24.09.2021 (23:59) tarihleri ​​arasında başvuru koşullarını sağlayan adaylar tarafından yapılır.sinav.diyanet.gov.tr ​​” adresinde yapılmaktadır.

B. ELEKTRONİK ORTAMDA ŞARTNAMESİ OLMAYAN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • 1. 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri ​​arasında ortaöğretim bilgileri sorumlu kurumlar tarafından elektronik ortamda tanımlanamayan adaylarSınav için “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden ön kayıt yaptırırsınız.
 • 2. 13.09.2021 tarihleri ​​arasında kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ve son durum belgeleri ile birlikte il veya ilçe müftülüğüne sınav başvurusunun onaylanması için başvuran adaylar. başvurmuşlar – 24.09.2021 (saat 08:30 – 16:00) şahsen başvuruda bulunacaktır.
 • 3. Adayların gerekli belgeleri yanlarında getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik hizmetinden başvuran adaylar için üçüncü kişiler başvuruda bulunabilirler.
 • 4. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS yetkilileri, sınav başvuru formuna girilen bilgilerin ve adayların sundukları belgelerin doğruluğunu teyit ettikten sonra onay sürecini yürütür. Eksik belgeleri olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 5. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden ön başvuru yapmayan, il veya ilçe müftülüklerine başvuruda bulunmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 kişiyi işe alacak: Diyanet İşleri Başkanlığı Başvuru Koşulları 2021 #1

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 • 1. Adli sicil kaydı veya arşiv belgesi bulunan kişilerin, mahkeme kararlarını başvuru süresi dolmadan hemen önce kurumumuzca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.
 • 2. Başvuru sürecinin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olmasını sağlamak adayların sorumluluğundadır.
 • 3. Son başvuru tarihi geçtikten sonra, başvuru sahibinin başvuru bilgileri hiçbir nedenle değiştirilmeyecektir.
 • 4. Adaylar, başvuru ekranında 1000 karakterden uzun olmayacak şekilde uygun alana özgeçmişlerini yazarlar.
 • 5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE DUYURULAR

 • 1. Sınavla ilgili tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı internet sitesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.
 • 2. “Sınav Giriş Belgesi”nin alınması ve sınav sonuçlarının öğrenilmesi işlemi adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilir.

ÇEKİN YERİ VE TARİHİ

 • 1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılır.
 • 2. Son adayla aynı puana sahip olanlar da dahil olmak üzere, KPSS puan sistemine göre doldurulması gereken pozisyon sayısının 3 (üç) katı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

SINAV KONULARI

Adaylar aşağıdaki sınav konularında komisyon tarafından ayrı puan verilerek değerlendirilir.

 • a) Teknik bilgi (35 puan),
 • b) Teknik beceriler (35 puan),
 • c) Genel kültür, ifade gücü ve muhakeme becerileri (30 puan).
 • 4. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra başvurular tamamlandıktan sonra sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır.
 • 5. Sözlü sınav için adayların kimliklerinden biri (nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile birlikte “sınav giriş belgelerini” getirmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanı veya sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport dışındaki kimlik belgeleri kabul edilmeyecektir.
 • 6. İlan edilen sınav tarihlerinde sınava girmeye hak kazandıkları halde sınava girmeyen adaylar sınava girme haklarını kaybederler. Bu durumdaki adayların ikinci bir sınav hakkı yoktur.

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 kişiyi işe alacak: 2021’de Diyanet İşleri Başkanlığı için başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 kişiyi işe alacak: 2021'de Diyanet İşleri Başkanlığı için başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 personel alacağını açıklarken, “Diyanet İşleri Başkanlığımız İl Teşkilatı’nda sınıf, unvan, eğitim düzeyi ve sayısı belirtilen boş kadrolar için KPSS puan sistemine göre 2020, açık kadro sayısının 3 (üç) katıdır. Tabloya atanacak adaylar için sözlü sınavda başarı sırasına göre yapılacak, “yapılacaktır.” Açıklamalar yapıldı.

Açıklamanın ardından pozisyon bekleyen adaylar, “Diyanet İşleri Bürosu personeli için başvuru şartları nelerdir?” diye sordu. sorusunu araştırmaya başladı.

Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

DİNİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU ŞARTLARI

 • 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlara uymak üzere,
 • 2. Üniversite veya dengi bir diplomaya sahip olmak,
 • 3. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP94 Puan Türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A. ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI ELEKTRONİK BÖLÜM DETAYLARIYLA

Başvurular 13 Eylül 2021 – 24 Eylül 2021 (23:59) arasında başvuru koşullarını sağlayan adaylar tarafından yapılacaktır.sinav.diyanet.gov.tr ​​” adresinde yapılmaktadır.

B. ELEKTRONİK ORTAMDA ŞARTNAMESİ OLMAYAN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • 1. 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri ​​arasında ortaöğretim bilgileri sorumlu kurumlar tarafından elektronik ortamda tanımlanamayan adaylarSınav için “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden ön kayıt yaptırırsınız.
 • 2. 13.09.2021 tarihleri ​​arasında kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ve son durum belgeleri ile birlikte il veya ilçe müftülüğüne sınav başvurusunun onaylanması için başvuran adaylar. başvurmuşlar – 24.09.2021 (saat 08:30 – 16:00) şahsen başvuruda bulunacaktır.
 • 3. Adayların gerekli belgeleri yanlarında getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik hizmetinden başvuran adaylar için üçüncü kişiler başvuruda bulunabilirler.
 • 4. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS yetkilileri, sınav başvuru formuna girilen bilgilerin ve adayların sundukları belgelerin doğruluğunu teyit ettikten sonra onay sürecini yürütür. Eksik belgeleri olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • 5. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden ön başvuru yapmayan, il veya ilçe müftülüklerine kabul prosedürü bulunmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 77 Kişi Alacak : Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Alım Şartları 2021 #1

BAŞVURU PROSEDÜRÜ

 • 1. Adli sicil kaydı veya arşiv belgesi bulunan kişilerin, mahkeme kararlarını başvuru süresi dolmadan hemen önce kurumumuzca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.
 • 2. Başvuru sürecinin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olmasını sağlamak adayların sorumluluğundadır.
 • 3. Son başvuru tarihi geçtikten sonra, başvuru sahibinin başvuru bilgileri hiçbir nedenle değiştirilmeyecektir.
 • 4. Adaylar, başvuru ekranında 1000 karakterden uzun olmayacak şekilde uygun alana özgeçmişlerini yazarlar.
 • 5. Bu duyuru esaslarına uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE DUYURULAR

 • 1. Sınavla ilgili tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı internet sitesinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.
 • 2. “Sınav Giriş Belgesi”nin alınması ve sınav sonuçlarının öğrenilmesi işlemi adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilir.

ÇEKİN YERİ VE TARİHİ

 • 1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılır.
 • 2. KPSS puan sistemine göre doldurulması gereken kontenjan sayısının 3 (üç) katı olan adaylar, son adayla aynı puanı alanlar da dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılır.

SINAV KONULARI

Adaylar aşağıdaki sınav konularında komisyon tarafından ayrı puan verilerek değerlendirilir.

 • a) Teknik bilgi (35 puan),
 • b) Teknik beceriler (35 puan),
 • c) Genel kültür, ifade gücü ve muhakeme becerileri (30 puan).
 • 4. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra başvurular tamamlandıktan sonra sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır.
 • 5. Sözlü sınav için adayların kimliklerinden biri (nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport) ile birlikte “sınav giriş belgelerini” getirmeleri gerekmektedir. Nüfus cüzdanı veya sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı veya pasaport dışındaki kimlik belgeleri kabul edilmeyecektir.
 • 6. İlan edilen sınav tarihlerinde sınava girmeye hak kazandıkları halde sınava girmeyen adaylar sınava girme haklarını kaybederler. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK