Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kararlar

79
0
PAYLAŞ

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar

Maliye ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Vergi Usul Kanunu’nun faturaların düzenlenmesine ilişkin maddelerinde çeşitli hükümlere yer verilmiştir.

HESAP DÖNEMİNİ BAKANLIK BELİRLER

Bu kapsamda bakanlık, 7 günlük fatura süresini kısaltmak veya malın teslimi veya hizmetin sunumu sırasında belirli kriterleri dikkate alarak fatura kesmekle yükümlü olacaktır.

GARANTİ ÜRÜNLERİN BAZI İŞARETLERİ KULLANMAK ZORUNLU OLAN SAĞLAYICILARDAN ALINMAKTADIR.

Ayrıca Bakanlık, Petrol Piyasası Kanunu, Sıvı Gaz Piyasası Kanunu (LPG) ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında; ithal edilen ürünleri imal eden veya ithal edenler arasında, İşe yeni başlayanlar için 10 milyon liraya kadar, faaliyeti devam edenler için bir önceki hesap dönemi brüt satışlarının yüzde 1’ine kadarı 100 milyon lirayı geçemez.

Öte yandan bakanlık; Vergi tahsilatının güvenliğini sağlamak amacıyla bandrol, pul, barkot, hologram, keski, pul, sembol gibi özel etiket ve semboller düzenlenmeden önce, vergi tahsilatının teminatı miktarına kadar Bu ürünler üzerinden hesaplanan ÖTV ve katma değer vergisinin “Garanti ve Değerlendirme” Maddede taşınırlar hariç teminat kabulü ve tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

ÖDEME KAYIT CİHAZINI İMHA EDEREK CEZA

Ayrıca, ödeme yakalama cihazlarının mührünü kıranlar, yazılımlarını değiştirenler, satışların yakalanmasını engelleyenler, cihazda kayıtlı bilgileri değiştiren veya silen, elektronik ortamda iletilmek istenen verilerin iletilmesini veya iletilmesini engelleyenler, Bakanlığın onayı olmaksızın hukuka aykırı olarak aktarılan veriler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

FATURA VERİLME SAATLERİ

Tebliğde ayrıca faturalandırma tarihlerine ilişkin ayrıntılar da yer aldı.

Müşterinin talep ettiği yerde akaryakıt hariç, tanker veya özel taşıma araçları ile izne tabi faaliyetlerle gerçekleştirilen akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı teslimatı için fatura teslimat sırasında düzenlenir. ve LPG otogaz bayileri veya dolum istasyonu.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar #1

YENİ İŞLER İÇİN GARANTİ BAŞVURUSU

Ayrıca bayi veya LPG LPG bayi lisansı sahipleri de teminat uygulamasına dahil edildi.

Sahip oldukları lisans sayısı ne olursa olsun, garanti kapsamına giren ve dağıtım lisansı bulunan mükelleflerden 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar kefalet vermeleri istenecek. Dağıtım lisansı dışında lisansı olanlar için bu tutar 1 milyon TL’dir.

Faaliyetlerine devam eden mükelleflerin, sahip oldukları ruhsat sayısı ne olursa olsun, bir önceki hesap dönemine ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilen yıllık brüt satışlarının yüzde 1’i oranında, azami 100 milyona kadar teminat vermeleri zorunludur. 2021 TL’dir.

İlk garantiyi, sıvılaştırılmış petrol gazı distribütörlüğü veya LPG bayiliği bulunan ve orada çalışan mükellefler, 2021’de 31. kapanışa kadar sahip oldukları teminatı verirler).

İSTEK ÜZERİNE GARANTİSİ İADE EDİLEBİLİR

Tebliğde ayrıca teminatın teslim edileceği yer ve zaman, alınacak teminat ve alınan teminatın iadesi gibi hususlara da yer verildi.

Alınan teminat, mükellefin talebi üzerine, vergi borcu olmaması kaydıyla iade edilecektir. Mükellefin faaliyetinin sona ermesi halinde teminatı verilen ruhsatlar yenilenmeyecek, feshedilmeyecek veya iptal edilmeyecektir.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar #2

GARANTİ VERMEYENLERE ÖZEL YASAL CEZALAR KULLANILACAKTIR

Teminatları süresinde veya yetersiz olarak vermeyen veya daha önce verilen teminatları süresinde yerine getirmeyenlere usulsüzlük için özel bir yaptırım uygulanır.

Yukarıdaki cezanın uygulanması halinde, 6698 sayılı Kanunun 355 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci fıkrasında belirtilen miktarın on katı kadar para cezası verilir.

Tebliğde yer alan fatura düzenlemeye ilişkin madde 1 Ocak 2022’de, diğer maddeler ise bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar

Maliye ve Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Vergi Usul Kanunu’nun faturaların düzenlenmesine ilişkin maddelerinde çeşitli hükümlere yer verilmiştir.

HESAP DÖNEMİNİ BAKANLIK BELİRLER

Bu kapsamda bakanlık, 7 günlük fatura süresini kısaltmak veya malın teslimi veya hizmetin sunumu sırasında belirli kriterler dikkate alınarak fatura kesmekle yükümlü olacaktır.

BAZI MARKA KULLANILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLERİN TEDARİKÇİLERİNDEN GARANTİ ALINMAKTADIR.

Ayrıca Bakanlık, Petrol Piyasası Kanunu, Sıvı Gaz Piyasası Kanunu (LPG) ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında; ithal edilen ürünleri imal eden veya ithal edenler arasında, İşe yeni başlayanlar için 10 milyon liraya, bir önceki hesap döneminin toplam brüt satışlarının yüzde 1’ine kadar, faaliyetleri devam edenler için 100 milyon liraya kadar kazanın.

Öte yandan bakanlık; Bandrol, kaşe, barkod, hologram, keski, pul, sembol gibi özel etiket ve semboller düzenlenmeden önce, kamu alacaklarının tahsili kanunu, bunlara dayanılarak hesaplanan ÖTV ve KDV tutarı toplamına kadar Ürünler, oluşan Garanti vergilerinin tahsilat güvenliğini sağlamak için. “Garanti ve Değerlendirme” Maddede taşınırlar hariç teminat kabulü ve tahakkukuna ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

ÖDEME KAYDEDİCİYİ YOK EDEN CEZA

Ayrıca, ödeme tahsilat cihazlarının mührünü kıranlar, yazılımlarını değiştiren, satışların kaydedilmesini engelleyen, cihazda kayıtlı bilgileri değiştiren veya silen, cihazda elektronik ortamda iletilmek istenen verilerin iletilmesini engelleyen veya bakanlığın onayı olmadan yanlış ifşa edenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

FATURA VERİLME SAATLERİ

Tebliğ ile fatura teslim tarihlerine ilişkin detaylar da belirlendi.

Müşterinin talep ettiği yerde akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazının yetkilendirmeye tabi faaliyetlerle gerçekleştirilen akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı teslimatı sırasında, akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazının akaryakıt ve akaryakıt hariç olmak üzere müşterinin talep ettiği yerde teslimi sırasında fatura düzenlenir. LPG otogaz bayileri veya benzin istasyonu.

Akaryakıt kaçakçılığına karşı mücadelede yeni kararlar #1

YENİ İŞLER İÇİN GARANTİ BAŞVURUSU

Ayrıca bayi veya LPG LPG bayi lisansı bulunanlar da teminat kapsamına alındı.

Sahip oldukları lisans sayısı ne olursa olsun, garanti kapsamına giren ve dağıtım lisansı bulunan mükellefler arasında 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar kefalet vermeleri gerekmektedir. Dağıtım lisansı dışında lisansı olanlar için bu tutar 1 milyon TL’dir.

Faaliyetlerine devam eden mükelleflerin, sahip oldukları ruhsat sayısı ne olursa olsun, bir önceki hesap dönemine ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilen yıllık brüt satışlarının yüzde 1’i oranında, azami 100 milyona kadar teminat vermeleri zorunludur. 2021 TL’dir.

Distribütör veya LPG otogaz bayii lisansı bulunan ve bunu işleten mükellefler 31’ine kadar ilk teminatı sağlıyor.

İSTEK ÜZERİNE GARANTİSİ İADE EDİLEBİLİR

Tebliğde ayrıca teminatın teslim edileceği yer ve zaman, alınacak teminat ve alınan teminatın iadesi gibi hususlara da yer verildi.

Alınan teminat, mükellefin talebi üzerine, vergi borcu olmaması kaydıyla iade edilecektir. Mükellefin faaliyetinin sona ermesi halinde teminatı verilen ruhsatlar yenilenmeyecek, feshedilmeyecek veya iptal edilmeyecektir.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede yeni kararlar #2

GARANTİ VERMEYEN HERKESE ÖZEL YASAL CEZASI VERİLECEKTİR.

Teminatları süresinde, yetersiz olarak veya daha önce verilen teminatlara süresinde uymayanlara usulsüzlük için özel bir yaptırım uygulanır.

Yukarıdaki cezanın uygulanmasında, 6698 sayılı Kanunun 355 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci fıkrasında belirtilen miktarın on katı kadar ceza verilir.

Tebliğde yer alan fatura düzenlemeye ilişkin madde 1 Ocak 2022’de, diğer maddeler ise bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK