İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

İç borçlanma, ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak

73
0
PAYLAŞ

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden alınmaktadır.

Stratejik kriterler çerçevesinde izlenen politika kapsamında, iç borçlanma ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılacak, yurt içi döviz ve altın borçlanması ise piyasa koşullarına göre azaltılacaktır.

2022-2024 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, program dönemi sonunda toplam kamu kesimi dengesinin yüzde 2,5’e gerilemesi, program tarafından tanımlanan kamu kesimi dengesinin ise yüzde 2,5’lik fazlaya dönmesi beklenmektedir. 0.4. aynı dönemde yüzdeye ulaşacaktır.

DEVLET AÇIĞI PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,6 OLACAK

Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 3,5 olması beklenen genel devlet açığının, program dönemi sonunda yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyor.

2022 yılında bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 22,8’e yükselmesi beklenen toplam vergi yükünün, program döneminde yatay seyrederek 2024 yılında yüzde 22,9 düzeyine ulaşması beklenmektedir.

Yurtiçi krediler çoğunlukla 1 Türk Lirası cinsindendir.  kaydedildi

BEKLENEN BÜTÇE AÇIĞI, 2022 YILINDA YÜZDE 3,5, PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,9

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2022 yılında yüzde 3,5, program dönemi sonunda yüzde 2,9, faiz dışı dengenin 2022 yılında yüzde 0,5 olması ve 2015 yılı sonunda yüzde 0,3 fazla vermesi beklenmektedir. Program döneminin sonu.

2022’de GSYİH’ya göre merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 22,2, faiz dışı giderler yüzde 19,2, merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 18,7 ve vergi gelirleri yüzde 16 olacak.

2022’de GSYİH’nın yüzde 35,8’i olması beklenen AB’nin tanımladığı genel devlet borcunun, program dönemi sonunda yüzde 34,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.

İÇ KREDİ TÜRK LİRASIDIR. BÖLÜNMÜŞ

Programa göre, stratejik kriterler kapsamında uygulanan politika kapsamında iç borçlanmanın büyük bölümü Türk Lirası cinsinden olacak. Yurt içi döviz ve altın kredilerinin piyasa koşullarına uygun olarak kademeli olarak azaltılması, kredilendirme politikasının en önemli stratejik hedeflerinden biri olacaktır.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak # 2 Türk Lirası üzerinden yapılacak

KAMU HİZMETLERİNDE “MAKSİMUM TASARRUF” İLKESİ

Çok yıllı bütçe yaklaşımı kapsamında kamu harcama politikasının belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen tavanlara uygun olarak uygulanması esas olacaktır.

Harcama incelemelerine devam edilecek, ilgili programların etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacaktır. Kamu hizmetleri, ayrılan kaynaklara herhangi bir harcama yapılmadan, bütçe imkânları dahilinde maksimum tasarruf anlayışıyla yürütülür.

Özel hesap taleplerinin hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu taleplerle sınırlandırılmasını, bu kriterlere uymayan taleplerin kademeli olarak kaldırılmasını, devlet bütçesine ve bütçesine kademeli olarak döner sermaye eklenmesini sağlayacaktır. sağa doğru genişletilecektir.

VERGİ TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ YENİDEN GELİYOR

Vergi teşvikleri, muafiyetleri ve muafiyetleri etkinlik ilkesi dikkate alınarak incelenmektedir.

Dijital ekonominin sağlıklı ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve vergilendirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Vergi denetiminde kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, risk bazlı ve uzaktan kontrol sistemlerine geçilecektir.

KAYIT EKONOMİSİ SAVAŞIYOR

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için kapsamlı bir program uygulanmaktadır.

KOBİ’ler içinde bulundukları piyasa koşulları ile makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaları dikkate alarak kamu maliyesini en az etkileyecek şekilde faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak 3. Türk Lirası cinsindendir.  kaydedildi

YARDIMDAKİ KOPYALAMALARDAN KAÇINILMIŞTIR

Sosyal yardımda iş mükerrerliğini önlemek ve kamu fonlarının verimliliğini sağlamak için tüm sosyal refah verileri entegre sosyal refah bilgi sistemine entegre edilmiştir.

TIBBİ, TIBBİ CİHAZ VE TEDAVİ HARCAMALARINDA DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Sağlık hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden gereksiz kullanımların önüne geçmek için ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları kolaylaştırılıyor. Sağlık çalışanlarının davranışlarını dikkate alan sınav modelleri geliştirilmekte, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapıları güçlendirilmektedir. Sağlık hizmetlerinin geri ödenmesinde risk paylaşım modelini destekleyen proje çalışmaları başlatılmaktadır.

KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GENİŞLETİLDİ

Başta araç bazlı gider yönetimi modeli olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sistemi uygulama modelleri kamu idarelerine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir.

Mükellef hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mükellef hizmetlerinin yönetiminin etkin, güncel ve hızlı bir şekilde tek elden yönetilmesi amacıyla yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükellef hizmetlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden alınmaktadır.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden alınmaktadır.

Stratejik kriterler çerçevesinde uygulanan politika kapsamında, iç borçlanma ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılacak, yerli döviz ve altın borçlanması ise piyasa koşullarına göre azaltılacaktır.

2022-2024 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, program dönemi sonunda toplam kamu kesimi dengesinin yüzde 2,5’e gerilemesi, program tarafından tanımlanan kamu kesimi dengesinin ise yüzde 2,5’lik fazlaya dönmesi beklenmektedir. 0.4. aynı dönemde yüzdeye ulaşacaktır.

DEVLET AÇIĞI PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,6 OLACAK

Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 3,5 olması beklenen genel devlet açığının, program dönemi sonunda yüzde 2,6 olacağı tahmin ediliyor.

2022 yılında bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 22,8’e yükselmesi beklenen toplam vergi yükünün, program döneminde yatay seyrederek 2024 yılında yüzde 22,9 düzeyine ulaşması beklenmektedir.

Yurtiçi krediler çoğunlukla 1 Türk Lirası cinsindendir.  kaydedildi

BEKLENEN BÜTÇE AÇIĞI, 2022 YILINDA YÜZDE 3,5, PROGRAM SONUNDA YÜZDE 2,9

Merkezi yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı 2022 yılında yüzde 3,5, program dönemi sonunda yüzde 2,9, faiz dışı dengenin 2022 yılında yüzde 0,5 olması ve 2015 yılı sonunda yüzde 0,3 fazla vermesi beklenmektedir. Program döneminin sonu.

2022’de merkezi yönetim bütçe harcamaları yüzde 22,2, faiz dışı harcamalar yüzde 19,2, merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 18,7 ve vergi gelirleri GSYİH’nın yüzde 16’sı olacak.

2022’de GSYİH’nın yüzde 35,8’i olması beklenen AB’nin tanımladığı genel devlet borcunun, program dönemi sonunda yüzde 34,7’ye düşürülmesi hedefleniyor.

İÇ KREDİ TÜRK LİRASIDIR. BÖLÜNMÜŞ

Programa göre, stratejik kriterler kapsamında uygulanan politika kapsamında iç borçlanma ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden yapılacak. Yurt içi döviz ve altın kredilerinin piyasa koşullarına uygun olarak kademeli olarak azaltılması, kredilendirme politikasının en önemli stratejik hedeflerinden biri olacaktır.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak # 2 Türk Lirası üzerinden yapılacak

KAMU HİZMETLERİNDE “MAKSİMUM TASARRUF” İLKESİ

Çok yıllı bütçe yaklaşımı kapsamında kamu harcama politikasının belirlenen politika öncelikleri ve kamu idarelerine tahsis edilen tavanlara uygun olarak uygulanması esas olacaktır.

Harcama incelemelerine devam edilecek, ilgili programların etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacaktır. Kamu hizmetleri, ayrılan kaynaklara herhangi bir harcama yapılmadan, bütçe imkânları dahilinde maksimum tasarruf anlayışıyla yürütülür.

Özel hesap taleplerinin hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu taleplerle sınırlı kalmasını, bu kriterlere uymayan taleplerin kademeli olarak kaldırılmasını, devlet bütçesine ve bütçesine kademeli olarak döner sermaye eklenmesini sağlayacaktır. sağa doğru genişletilecektir.

VERGİ TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ YENİDEN GELİYOR

Vergi teşvikleri, muafiyetleri ve muafiyetleri etkinlik ilkesi dikkate alınarak incelenmektedir.

Dijital ekonominin sağlıklı ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve vergilendirilmesi için çaba gösterilmeye devam edilecektir.

Vergi denetiminde kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak, risk bazlı ve uzaktan kontrol sistemlerine geçilecektir.

KAYIT EKONOMİSİ SAVAŞIYOR

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için kapsamlı bir program uygulanmaktadır.

KOBİ’ler, makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra içinde bulundukları piyasa koşullarını da dikkate alarak kamu maliyesini en az etkileyecek şekilde faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Yurtiçi krediler ağırlıklı olarak 3. Türk Lirası cinsindendir.  kaydedildi

YARDIMDAKİ KOPYALAMALARDAN KAÇINILMIŞTIR

Sosyal yardımda iş mükerrerliğini önlemek ve kamu fonlarının verimliliğini sağlamak için tüm sosyal refah verileri entegre sosyal refah bilgi sistemine entegre edilmiştir.

TIBBİ, TIBBİ CİHAZ VE TEDAVİ HARCAMALARINDA DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI

Sağlık hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden gereksiz tüketimin önüne geçmek için ilaç, tıbbi cihaz ve tedavi harcamaları kolaylaştırılıyor. Sağlık çalışanlarının davranışlarını dikkate alan sınav modelleri geliştirilmekte, risk analizi ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapıları güçlendirilmektedir. Sağlık hizmetlerinin geri ödenmesinde risk paylaşım modelini destekleyen proje çalışmaları başlatılmaktadır.

KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ GENİŞLETİLDİ

Araç bazlı gider yönetimi modeli başta olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sistemi uygulama modelleri kamu idarelerine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir.

Mükellef hizmetlerini iyileştirmek ve mükellef hizmetlerinin yönetimini etkin, güncel ve hızlı bir şekilde merkezi olarak yönetmek için yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükellef hizmetlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK