Mehmet Muş: 2050 yılında yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor

Mehmet Muş: 2050 yılında yüzde 90 emisyon azaltımı hedefleniyor

53
0
PAYLAŞ

Mehmet Muş: 2050'ye kadar emisyonlar yüzde 90 azaltılmalı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde “Ticaret ve lojistik ekseninde döngüsel ekonomi ve yeşil uzlaşı” Başlık altında online açılış programına katılım

Muş, iklim değişikliğinin yayıldığı, yoğunlaştığı ve hızlandığına değinerek, özellikle son yıllarda yangın, kasırga, sel ve kuraklık gibi afetlerin arttığını ve insanları daha fazla tehdit ettiğini vurguladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜNYAYI ZİYARET ETTİ”

Muş, koronavirüs ve iklim değişikliği ile mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını belirterek, “Bu noktada tüm dünya ekonomilerinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi kavramları ön plana çıkıyor ve tüm dünya ekonomilerinde sürdürülebilirlik kavramları ön plana çıkıyor. yeşiller stratejisi AB tarafından açıklanan Uzlaşma, önemli ve kapsamlı bir belge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ticaret ve lojistik ekseninde bu yılki konuyu döngüsel ekonomi ve yeşil uzlaşma olarak belirledik.” değerlendirmesini yaptı.

AB ile 11 olduğunun altını çizen. “Bu hedefe ulaşmak için AB yeni bir büyüme stratejisi benimsiyor ve politikalarını sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya ve iklim değişikliğine kadar birçok alanda yeniden yönlendiriyor. Bu anlamda Avrupa Yeşil Mutabakatı, iç pazarın kurulmasından bu yana AB’deki en büyük değişikliktir.” dedi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ ULUSLARARASI TOPLUMDA DOMİNO ETKİSİ YARATIR”

AB’nin marjinal karbon düzenlemesi başta olmak üzere tüm politika alanlarında yeşil, kaynakları verimli kullanan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için kararlı ve köklü değişiklikler yaptığını hatırlatan Muş, yeşil dönüşüm hedeflerinin uluslararası toplumda domino etkisi yarattığını söyledi. ve küresel ticaret Önde gelen aktörleri benzer strateji ve hedefleri paylaşmaya teşvik ettiğini söyledi.

YEŞİL ANLAŞMADA NAKLİYE VE LOJİSTİK

Ulaşımın iklim değişikliği politikalarının odak noktasında öncelikli alanlardan biri olduğuna işaret eden Muş, ulaşım sektöründen kaynaklanan salımların küresel sera gazı salımları içindeki payının, uluslararası ticaretin yüksek hacmi ve dünya genelinde artan hareketlilikten kaynaklandığını söyledi.

“NAKLİYE SEKTÖRÜNDE 2050 YILINDA YÜZDE 90 EMİSYON AZALTILMASI HEDEFTİR”

Muş, Avrupa Yeşil Anlaşması’nın Avrupa’nın sera gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturan ulaşım sektöründeki emisyonları 2050 yılına kadar yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediğini vurguladı. Demiryolu ve su yolu gibi ulaşım modları gündemde.

NAKLİYE VE LOJİSTİK ALANLARININ YAPISAL VE TAM BİR DÖNÜŞÜM İHTİYACI VAR

Muş, ulaşım ve lojistik sektörünün küresel koşullara uygun olarak gelecekte yapısal ve köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyacağını belirterek, şunları kaydetti: “En önemli ihracat pazarımız olan AB’ye coğrafi yakınlığımız ve ulaştırma ve lojistik sektörümüzün dinamizmi göz önüne alındığında, tüm bu gelişmelerin sadece ülkemiz için bir tehdit değil, aynı zamanda AB’ye geçiş için de önemli fırsatlar oluşturduğu açıktır. düşük karbonlu bir ekonomi.” cümlesini kullandı.

Mehmet Muş: Hedef 2050 yılına kadar emisyonları yüzde 90 azaltmak #1

“DÖNGÜSEL EKONOMİK KONSEPT oluşturuldu”

Muş, döngüsel ekonomi kavramının Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde yeşil dönüşümün destekleyici direklerinden biri olarak ortaya çıktığını belirtti. “Günümüzde ürünlerin üretim, kullanım ve elden çıkarma süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomik modele dayalı üretim-tüketim yapısının yerini yavaş yavaş atıkların işlendiği inovasyon temelli bir yaklaşım olan döngüsel ekonomi modeline bıraktığını görüyoruz. geri dönüştürülür ve yeniden değerlendirilir, Kaynak verimliliği sağlanır ve hammadde maliyetleri düşürülür. Bir sistem kuruluyor. Bu yaklaşımla bir yandan kullanım sonrası ürün döngüsüne akan malzeme ve kaynakların geri dönüşümü ile ürünün değeri korunurken, diğer yandan atık miktarı minimuma indirilmektedir.” dedi.

“AVRUPA YEŞİL Uzlaşma Adımları ÜZERİNDE BAKAN YARDIMCISI DÜZEYİNDE ÇALIŞMA GRUBU KURDUK”

Yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezinde olduğu bir ortamda AB başta olmak üzere dünyadaki trendleri okuduklarını ve hemen uyum sağlamaya başladıklarını hatırlatan Muş, şunları kaydetti:

“Avrupa Yeşil Anlaşması’nın açıklanmasının hemen ardından ülkemizdeki eylem seçeneklerini belirlemek üzere bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katılımıyla bakan yardımcıları düzeyinde bir çalışma grubu kurduk. AB’nin atacağı adımların uluslararası ticarette ve AB’ye ihracatımızda oyunun kurallarını değiştireceği beklentisiyle, çalışma grubumuz şu anda özel sektörle hem yüksek hem de teknik düzeyde koordineli olarak çalışmaktadır. 2021/ Çalışma grubumuzun ilk sonucu olarak 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yeşil Uzlaşma Eylem Planı’na ilişkin 15. Madde, Avrupa Yeşil Anlaşması çerçevesinde gelişmelerin takibi ve uygulanmasına yönelik çalışmalarımızı yürütecektir. Eylem Planımızı çok daha etkin ve sistematik hale getiriyoruz.”

Mehmet Muş: 2050’ye kadar emisyonlar yüzde 90 azaltılmalı

Mehmet Muş: 2050'ye kadar emisyonlar yüzde 90 azaltılmalı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde “Ticaret ve lojistik ekseninde döngüsel ekonomi ve yeşil uzlaşı” Başlık altında online açılış programına katılım

Muş, iklim değişikliğinin yayıldığı, yoğunlaştığı ve hızlandığına değinerek, özellikle son yıllarda yangın, kasırga, sel ve kuraklık gibi afetlerin arttığını ve insanları daha fazla tehdit ettiğini vurguladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÜNYAYI ZİYARET ETTİ”

Muş, koronavirüs ve iklim değişikliği ile mücadelenin dünyada sürdürülebilirliği ön plana çıkardığını belirterek, “Bu noktada tüm dünya ekonomilerinde sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi kavramları ön plana çıkıyor ve bu yeşiller stratejisi AB tarafından açıklanan Uzlaşma, önemli ve kapsamlı bir belge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ticaret ve lojistik ekseninde bu yılın konusunu döngüsel ekonomi ve yeşil uzlaşı olarak belirledik.” değerlendirmesini yaptı.

AB ile 11 olduğunun altını çizen. “Bu hedefe ulaşmak için AB yeni bir büyüme stratejisi benimsiyor ve politikalarını sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya ve iklim değişikliğine kadar birçok alanda yeniden yönlendiriyor. Bu anlamda Avrupa Yeşil Anlaşması, iç pazarın oluşturulmasından bu yana AB’deki en büyük değişikliktir.” dedi.

“YEŞİL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİ ULUSLARARASI TOPLUMDA DOMİNO ETKİSİ YARATIR”

AB’nin marjinal karbon düzenlemesi başta olmak üzere tüm politika alanlarında yeşil, kaynakları verimli kullanan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş için kararlı ve köklü değişiklikler yaptığını hatırlatan Muş, yeşil dönüşüm hedeflerinin uluslararası toplumda domino etkisi yarattığını söyledi. ve küresel ticaret Önde gelen aktörleri benzer strateji ve hedefleri paylaşmaya teşvik ettiğini söyledi.

YEŞİL ANLAŞMADA NAKLİYE VE LOJİSTİK

Ulaşımın iklim değişikliği politikalarının odak noktasında öncelikli alanlardan biri olduğuna işaret eden Muş, ulaşım sektöründen kaynaklanan salımların küresel sera gazı salımları içindeki payının, uluslararası ticaretin yüksek hacmi ve dünya genelinde artan hareketlilikten kaynaklandığını söyledi.

“NAKLİYE SEKTÖRÜNDE 2050 YILINDA YÜZDE 90 EMİSYON AZALTILMASI HEDEFTİR”

Avrupa Yeşil Anlaşması’nın Avrupa’nın sera gazı emisyonlarının dörtte birini oluşturan ulaşım sektöründeki emisyonları 2050 yılına kadar yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediğini vurgulayan Muş, bu hedef doğrultusunda karayolu taşımacılığının daha sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. demiryolu ve su yolu gibi ulaşım araçlarının çevre dostu ulaşım biçimleri gündemdedir.

NAKLİYE VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİNİN YAPISAL VE TAM BİR DÖNÜŞÜM İHTİYACI VAR

Muş, ulaşım ve lojistik sektörünün küresel koşullara uygun olarak gelecekte yapısal ve köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyacağını belirterek, şunları kaydetti: “En önemli ihracat pazarımız olan AB’ye yakınlığımızın yanı sıra taşımacılık ve lojistik sektörümüzün dinamizmini de düşünürsek, tüm bu gelişmelerin ülkemiz için sadece tehdit oluşturmadığı, aynı zamanda önemli fırsatları da içerdiği açıktır” tek bir düşük karbon ekonomisine geçiş için.” cümlesini kullandı.

Mehmet Muş: Hedef 2050 yılına kadar emisyonları yüzde 90 azaltmak #1

“DÖNGÜSEL EKONOMİK KONSEPT oluşturuldu”

Muş, döngüsel ekonomi kavramının Avrupa Yeşil Mutabakatı ekseninde yeşil dönüşümün destekleyici direklerinden biri olarak ortaya çıktığını açıkladı. “Günümüzde ürünlerin üretim, kullanım ve elden çıkarma süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomik modele dayalı üretim-tüketim yapısının yerini giderek atıkların işlendiği inovasyon temelli bir yaklaşım olan döngüsel ekonomi modeline bıraktığını görüyoruz. geri dönüştürülür ve yeniden değerlendirilir, Kaynak verimliliği sağlanır ve hammadde maliyetleri düşürülür. Bir sistem kuruluyor. Bu yaklaşımla, bir yandan kullanım sonrası ürün döngüsüne akan malzeme ve kaynakların geri dönüşümü ile ürünün değeri korunurken, diğer yandan atık miktarı minimuma indirilmektedir.” dedi.

“AVRUPA YEŞİL Uzlaşma Adımları ÜZERİNDE BAKAN YARDIMCISI DÜZEYİNDE BİR ÇALIŞMA GRUBU KURDUK”

Yeşil dönüşümün küresel gündemin merkezinde olduğu bir ortamda başta AB olmak üzere dünyadaki trendleri okuduğunu ve hemen uyum sağlamaya başladığını kaydeden Muş, şunları kaydetti:

“Avrupa Yeşil Anlaşması’nın açıklanmasının hemen ardından ülkemizde atılacak adımları belirlemek üzere bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katılımıyla Bakan Yardımcısı düzeyinde bir çalışma grubu oluşturduk. AB’nin atacağı adımların uluslararası ticarette ve AB’ye olan ihracatımızda oyunun kurallarını değiştireceği beklentisiyle, çalışma grubumuz şu anda özel sektör ile hem üst düzeyde hem de teknik düzeyde koordineli olarak çalışmaktadır. 16 Temmuz 2021 Çalışma grubumuzun ilk sonucu olarak yayınlanan Yeşil Uzlaşma Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanı genelgesi, Avrupa Yeşil Anlaşması çerçevesindeki gelişmelerin takibi ve Eylem Planımızın çok daha etkin bir şekilde uygulanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalarımızı yürütecektir. sistematik olarak.”

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK